Hur ser du på problem?

”The problem is not the problem. The problem is your attitude about the problem.” Så säger figuren Jack Sparrow i en av The Pirates of the Caribbean-filmerna. Och det är så sant. 🙂 Ingen människa saknar problem, ingen människa går igenom livet utan svårigheter men varför är en del mer stressade, bekymrade och mår sämre än andra? Jo, det beror helt på ens egna attityd till problemet.
Det finns en del människor som faktiskt lyckas att skapa problem som inte ens existerar och också bekymra sig för dem. Det är lite dumt att göra, tycker jag.

Tänk på att allt går inte att lösa, en del problem kanske heller inte är dina att lösa. Om problemet går att lösa, gör det då. Ta hjälp om så behövs. Inget händer helt magiskt av sig själv, även om vi önskar att det vore så.

Malin Westlund