Arbeta på din självkänlsla, livet blir enklare

Nyckeln till att må bra i motgångar är din självkänsla och din attityd.
Positiv attityd har jag pratat om tidigare så idag är det självkänslan som är ämnet.

Att ha en bra självkänsla innebär att tycka om sig själv precis som en är, med alla brister, för ingen människa är perfekt. Att veta att en alltid är värd allt gott i livet, att veta att vad jag gör likställer inte vad jag är, att förstå hur känslor styr dig och dina val och att vara medveten om det egna ansvaret. Jag brukar alltid säga ”it takes two to tango” vilket menas med att en är sällan ensam om en konflikt.

Hantera motgångar

En motgång i livet är sällan rolig. Men de händer alltid, för livet är livet, och så är det. Det viktiga är att se motgången för vad den är och ta lärdom till framtiden så att en kan undvika att hamna i samma sits igen.
Vad berodde motgången på? Var någon elak, har du blivit missförstådd, har du fått din stolthet sårad eller har du blivit kränkt? Fick du inte det jobbet du ville ha? Blev inte utfallet som du trodde?
När en är medveten om det egna ansvaret blir en motgång lättare att hantera. Och likaså om självkänslan är god. Att ha denna korta lilla bön i åtanke när något inträffar är en bra start: Ge mig sinnesro att acceptera sånt som jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. 
Att arbeta på självkänslan är en ständig process. Börja med att affirmera dig själv, säg att du är bra, säg att du är fin, säg att du är värd det bästa livet har att erbjuda. Gör det gärna framför spegeln. Prata med dig själv. Gör det varje dag!

Malin Westlund